Sözlükte "işgüder" ne demek?

1. Maslahatgüzarişgüder

İşgüder kelimesinin ingilizcesi

n. charge d'affaires